U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar retour@mrstunt.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,75 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

·         Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn.

·         Producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden.

·         Cd's, dvd's, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Mr. Stunt, Krammerstraat 39, 6826EK Arnhem, retour@mrstunt.nlIk/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

·         de verkoop van de volgende goederen:

 

·         de levering van de volgende digitale inhoud:

 

·         de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

 

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 


 

Datum: (*) Doorhalen wat niet van toepassing is


Deze pagina downloaden | Formulier downloaden